Skórzewo – Duża działka – możliwość podziału

1 100 000 PLN· Działka (Rynek wtórny)

Opis

Zapraszam do zapoznania się z wyjątkową okazją – działka położoną w Skórzewie w Gminie Dopiewo. Ta unikalna nieruchomość oferuje ogromny potencjał dla zabudowy mieszkaniowej lub usługowej.

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako tereny mieszkaniowo-usługowe (1940m2) oraz drogę (1560m2).
Ustala się następujące zasady zabudowy:
–          lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

–          lokalizację budynków mieszkalno-usługowych z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalno-usługowego na działce budowlanej;

–          lokalizację budynków usługowych z zakazem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

–          dopuszczenie lokalizacji w ramach działki budowlanej jednego lub kilku rodzajów budynków wymienionych w pkt 1, 2 i 3;

–          wskaźnik intensywności zabudowy liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej: od 0,05 do 0,80,

–                      maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,

– minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%;

–          maksymalną wysokość: budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – 8,0 m,

–          liczbę kondygnacji: budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

–          geometrię głównych połaci dachowych: budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – dachy strome dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem dachów płaskich dla budynków usługowych o jednej kondygnacji nadziemnej;

–          minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 800 m²,

–          nakaz zapewnienia na działce budowlanej co najmniej: dwóch stanowisk postojowych na jeden lokal mieszkalny, jednego stanowiska postojowego na każde rozpoczęte 35 m² powierzchni użytkowej lokalu lub budynku usługowego;

–          w zakresie podziału nieruchomości ustala się: powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 m2; szerokość frontów działek nie mniejszą niż 18,0 m;

 

Główne atuty tej nieruchomości:

– doskonała lokalizacja:
działka usytuowana jest w spokojnej okolicy, a zarazem w dogodnej części Skórzewa, co zapewnia łatwy dostęp do pełnej infrastruktury (żłobki, przedszkola, szkoły, apteki, banki, restauracje, markety, galerie handlowe, opieka medyczna, basen, hala sportowa), to idealne miejsce dla poszukujących dogodnej lokalizacji dla swojej domu lub biznesu,

– wielkość i kształt działki:
posiadając 1900 m2 do dyspozycji, możecie Państwo swobodnie realizować swoje plany i pomysły.

Jest to wyjątkowa okazja.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą nieruchomością lub macie pytania, proszę o kontakt.

Zapraszam na prezentację!

 

    Opiekun oferty

    Kontakt

    Wiadomość została wysłana.